Czasowe zawieszenie badań mammograficznych od 20.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

W związku z udziałem POSUM w Narodowej Strategii Onkologicznej realizowanej przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia pn.:

?Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy na lata 2021-2022?,

informujemy o czasowym zawieszeniu udzielania świadczeń w zakresie profilaktyki raka piersi oraz wykonywania badań mammograficznych w okresie od 20.09.2021 r. do 20.10.2021 r.

W tym czasie prowadzone będą prace związane z instalacją nowego cyfrowego mammografu.

Language ?
Skip to content