Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań

O POSUM

POSUM – Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Miasto Poznań, które wykonuje zadania wobec Ośrodka poprzez organy, którymi są Rada Miasta Poznania i Prezydent Miasta Poznania, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Podstawowym celem Ośrodka jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonania.

Modernizacja POSUM rozpoczęła się na początku 2014 roku. Pieniądze na inwestycje pochodziły z czterech źródeł: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Urzędu Miasta Poznania oraz środków własnych POSUM. Po modernizacji budynek POSUM jest jedynym tego typu obiektem w Polsce, gdzie wprowadzono kompleksowy system, który wykorzystuje trzy rodzaje odnawialnych źródeł energii. Ciepłe i zimne powietrze pochodzą z ekologicznego, odnawialnego źródła geotermalnego - dolnego wymiennika ciepła. To instalacja, która odbiera energię cieplną z gruntu i dostarcza ją do systemu wentylacji.

Dyrekcja

Dyrektor Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
Konrad Zaradny

z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Sławomir Robert Richter

p.o. z-cy Dyrektora ds. Medycznych
Mariusz Stawiński

Sekretariat Dyrekcji
Justyna Felbór
61 647 77 01
sekretariat@posum.pl

POSUM

Administracja

Dział Księgowości i Analiz
Główny Księgowy
Rafał Wawrowski
61 647 77 03 / r.wawrowski@posum.pl

Dział Administracyjny
Kierownik Działu
Marta Jankowska
61 647 77 07 / m.jankowska@posum.pl

Dział Usług Medycznych
Kierownik Działu
Andrzej Śliwiński
61 647 77 01 / a.sliwinski@posum.pl

Dział Personalny
Kierownik Działu
Anna Malęgowska
61 647 77 18 / a.malegowska@posum.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta
Barbara Madońska
61 647 77 58 / b.madonska@posum.pl

Dział Techniczny
Kierownik Działu
 

Language ?
Skip to content