Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań

Dla pacjenta

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w POSUM realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Każdy Pacjent ma prawo wyboru lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie deklaracji wyboru.

 

W godzinach: 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta, w razie: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia – gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, Pacjent ma zapewnione w POSUM świadczenia zdrowotne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

 

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są w POSUM według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania. Jeśli świadczenie opieki zdrowotnej w POSUM nie może być zrealizowane w dniu zgłoszenia, Ośrodek wpisuje Pacjenta na listę oczekujących i wyznacza termin, w którym będzie mogło być ono zrealizowane.

POSUM prowadzi listę oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi. Na listę oczekujących nie jest wpisywany Pacjent kontynuujący leczenie.

Jeśli Pacjent nie może stawić się w wyznaczonym terminie lub rezygnuje ze świadczenia, winien poinformować o tym fakcie w możliwie najkrótszym czasie.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych psychiatry, onkologa, wenerologa, ginekologa i położnika.

Bez skierowania ze świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych korzystają Pacjenci zgodnie z art. 32a, art. 57, art. 47 1a i 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

POSUM udziela świadczeń zdrowotnych Pacjentom poza kolejnością wynikającą
z prowadzonej listy oczekujących zgodnie z art. 47c ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.

 

Rejestracja

Pacjenci mogą dokonywać rejestracji wizyt w POSUM:

  • bezpośrednio-osobiście lub przez osoby trzecie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 ? 19.00
  • telefonicznie 7:3019:00
  • e-Rejestracja

Numery kontaktowe do poszczególnych poradni oraz naszych partnerów znajdują się w zakładce KONTAKT

Ochrona danych osobowych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: iod@posum.pl

Anonimowa Ankieta

Drodzy Pacjenci, dla Was chcemy być jeszcze lepsi

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety.

Dziękujemy za poświęcony nam czas !

Pliki do pobrania

Language ?
Skip to content