Poniedziałek - Piątek 7:30 - 19:00Telefonicznie 7:30 - 19:00
Al. Solidarności 3661-696 Poznań

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych – unieważniony. Ponownie ogłoszony zostanie w innym terminie.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w części I pkt 1 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011.151.896):  I. Wymagania niezbędne: 1. Posiada tytuł zawodowy lekarza, lekarza…

Czytaj całość

Language ?
Skip to content