Nowy MAMMOGRAF Cyfrowy w POSUM

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zakupił nowy Mammograf Cyfrowy. Środki na zakup sprzętu pozyskane zostały w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej realizującej zadania pn. Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów- mammograf na lata 2021-2022.

Aparat wykorzystywany będzie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zapraszamy na badania!

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 35
e-mail: radiologia@posum.pl

Mammograf Cyfrowy
Mammograf Cyfrowy
Dofinansowanie
Dofinansowanie
Language ?
Skip to content