Poradnia chirurgii dziecięcej

PIĘTRO 1BUDYNEK A

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM

tel.: 61 647 77 80
mail: rejestracja@posum.pl
e-Rejestracja

Chirurgia dziecięca to specjalność zabiegowa medycyny, której zakres działania obejmuje człowieka od pierwszych dni życia: okres noworodkowy – w tym dzieci przedwcześnie urodzone, niemowlęta, dzieci małe i duże aż do ukończenia 18 roku życia. W POSUM wykonujemy konsultacje dzieci skierowanych przez lekarzy posiadających kontrakt z NFZ. Kwalifikujemy małych pacjentów do leczenia operacyjnego.

Najczęściej leczone schorzenia:

 • wszelkie kontrole dzieci leczonych w oddziałach chirurgii dziecięcej w Polsce i poza granicami kraju
 • doraźna pomoc w nagłych urazach ( szycie ran, nastawianie zwichnięć w stawach, unieruchomienia kończyn – również “gips plastikowy”)
 • przepuklina pachwinowa
 • przepuklina pępkowa
 • nieodpadnięty kikut pępowinowy
 • wnętrostwo, czyli niezstąpione jądro, jądra wędrujące
 • stulejka, sklejka napletka, sklejka warg sromowych
 • złamania i zwichnięcia – kontrole
 • oparzenia
 • zmiany skórne: znamiona barwnikowe, kaszaki, brodawki – zabiegi w znieczuleniu miejscowym
 • wrastające paznokcie
 • zaparcia, krwawienia z odbytu, szczelina odbytu, zmiany w okolicy odbytu
 • wszelkie wrodzone wady rozwojowe
 • krótkie wędzidełko języka – podcięcie

UWAGA: W przypadku nagłych zachorowań związanych z urazem pacjent może zgłosić się (zamiast do szpitala) do Poradni bez skierowania i będzie przyjęty w dniu zgłoszenia.

Language ?
Skip to content