Medycyna pracy

PIĘTRO 0BUDYNEK B
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
mgr Lidia Sikorska – Rąbalska
lek. med. Anna Zabel
lek. med. Piotr Michocki
lek. med. Marek Chwaliński
lek. med. Lidia Gralak
lek. med. Małgorzata Harasymczuk
lek. med. Małgorzata Archaniołowicz

Informacji dla firm zainteresowanych współpracą z zakresu Medycyny Pracy udziela pielęgniarka Poradni Medycyny Pracy Anna Stelmaszyk:
tel.: 61 64 77 783
mail: medycynapracy@posum.pl

W POSUM działa nowoczesny system opieki zdrowotnej nad pracownikami. Odpowiednia organizacja pracy i wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoką jakość usług wykonanych w jednym dniu i w jednym miejscu. Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników wszystkich branż zawodowych, badania dla osób pracujących na wysokości i dla pracowników przy obsłudze monitorów.

W POSUM przeprowadzamy także badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia). Zainteresowanym oferujemy również wizytację stanowisk pracy oraz uczestnictwo lekarza w komisjach  BHP.

W zależności od grupy zawodowej i rodzaju wykonywanej pracy badania obejmują:

 • badania laboratoryjne – pełen zakres badań,
 • badania specjalistyczne: EKG, RTG, USG, mammografia,
 • badania lekarzy specjalistów: okulista, neurolog, laryngolog,
 • badanie lekarza medycyny pracy wraz z wystawieniem orzeczenia o zdolności do pracy.

W ramach medycyny pracy oferujemy także pełny zakres profilaktycznych badań psychologicznych oraz badań kwalifikacyjnych dla:

 • kandydatów na kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy,
 • kierowców zawodowych (m.in. w ramach okresowych badań profilaktycznych),
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • osób po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję,
 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego,
 • operatorów wózków widłowych,
 • osób pracujących na wysokości,
 • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni.

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:

– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł

Przejdź do treści