Poradnia badań prenatalnych

PIĘTRO 1BUDYNEK A

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH
tel.: 61 647 77 73

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych oraz doskonalenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych.

Badania prenatalne wykonuje się u kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • wiek powyżej 35 lat,
  • wystąpienie zaburzeń genetycznych u płodu lub dziecka w poprzedniej ciąży,
  • wystąpienie zaburzeń genetycznych u ciężarnej lub u ojca dziecka,
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą genetyczną,
  • nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych w czasie ciąży,
  • wskazujących na zwiększone ryzyko wady genetycznej.

W ramach programu lekarz prowadzący ciążę, w zależności od potrzeb, kieruje ciężarną  m.in. na: badania krwi, USG czy amniopunkcję*. Celem badań jest wykrycie wad płodu lub ich braku.

*źródło: www.mz.gov.pl/leczenie/swiadczenia-w-ramach-programow-zdrowotnych/progr?

Program badań prenatalnych obejmuje:

  • badanie USG w 11-14 tygodniu ciąży również z badaniem krwi
  • badanie USG w 20-24 tygodniu ciąży
Language ?
Skip to content