Poradnia logopedyczna

PIĘTRO 2BUDYNEK B

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 80
mail: rejestracja@posum.pl

Logopeda to specjalista, który prowadzi działania diagnostyczne i terapeutyczne u osób, które z różnych przyczyn mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi ludźmi.

Logopeda ma za zadanie w jak największym stopniu poprawić czynność mówienia pacjenta lub nauczyć go alternatywnej formy komunikowania się z otoczeniem (np. za pomocą języka migowego, fonogestów,  piktogramów) oraz doskonalić umiejętność rozumienia wypowiedzi językowych. Pomoc logopedyczna może być skierowana do osób w różnym wieku (od niemowląt do ludzi dorosłych), posiadających różnego typu zaburzenia mowy i artykulacji wynikające m.in. z wad zgryzu, rozszczepienia podniebienia, uszkodzenia słuchu czy też upośledzenia umysłowego.

Poradnia Logopedyczna w POSUM  oferuje m.in.:

 • diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną,
 • terapię wad wymowy,
 • terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapię logopedyczną dla osób jąkających się,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji ? autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • zespół Downa,
 • porażenie mózgowe i inne,
 • terapię zaburzeń mowy spowodowanych wadą słuchu
 • specjalistyczną terapię dla osób po incydentach neurologicznych takich jak udary mózgu czy choroby neurodegeneracyjne.
Language ?
Skip to content