Poradnia neurologiczna

PIĘTRO 1BUDYNEK A

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 80
mail: rejestracja@posum.pl

Poradnia neurologiczna świadczy usługi w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób układu nerwowego. Diagnostyka neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG, EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy).

Ponadto w poradni wykonuje się badania profilaktyczne dla zakładów pracy.
Oprócz tego w poradni świadczone są następujące usługi:

  • wydawanie opinii niezbędnych w procesie leczenia,
  • kierowanie na leczenie sanatoryjne
  • zlecanie zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.

W POSUM działa także poradnia preferencyjna dla chorych na cukrzycę, która zajmuje się głównie leczeniem neurologicznym powikłań cukrzycy.

Language ?
Skip to content