Poradnia Onkologiczna w POSUM zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. W poradni prowadzone są konsultacje u osób zarówno z podejrzeniem procesu nowotworowego, jak i już rozpoznaną chorobą.

Lekarze w poradni onkologicznej zajmują się planowaniem niezbędnych dla pacjentów badań, zabiegami diagnostycznymi (biopsje) i przeprowadzają małe zabiegi chirurgiczne. W poradni odbywa się także kwalifikacja do operacji i leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia). Prowadzone jest leczenia w trybie ambulatoryjnym a także realizowane są tutaj badania kontrolne u chorych po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej.