Poradnia pulmunologiczna

PIĘTRO 1BUDYNEK A

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 80
mail: rejestracja@posum.pl

Pulmonologia to dziedzina medyczna, która zajmuje się diagnozowaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób układu oddechowego.

Według obiegowej opinii pulmonolodzy zajmują się tylko leczeniem chorób płuc.
W rzeczywistości wymaga się od nich kompleksowego podejścia do leczenia całego układu oddechowego. Wśród chorób układu oddechowego, wciąż zagrażających pacjentom na całym świecie, należy wyróżnić astmę oskrzelową, gruźlicę, mukowiscydozę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, pylicę, raka płuc.

W ramach Poradni Pulmonologicznej POSUM wykonujemy:

  • testy płatkowe,
  • testy skórne oraz z krwi: wziewne i pokarmowe,
  • spirometrie oraz inhalacje.
Language ?
Skip to content