Poradnia rehabilitacyjna

PIĘTRO 1BUDYNEK B
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. med. Olga Eckert

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 21
mail: fizjoterapia@posum.pl

Poradnia rehabilitacyjna POSUM zajmuje się m.in.:

  • leczeniem zachowawczym i udzielaniem wskazówek, co do sposobu postępowania,
  • udzielaniem skierowań na badania diagnostyczne do szpitala i sanatorium,
  • wydawaniem orzeczeń i opinii niezbędnych w procesie leczenia
  • zlecaniem zabiegów rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.

 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:

– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł

Przejdź do treści