Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ / Pielęgniarki Środowiskowej POZ

PIĘTRO 0BUDYNEK B
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. Małgorzata Kowalewska-Gotowicz
lek. Beata Jakubowska
lek. Tamara Nowocień
lek. Magdalena Silska-Dittmar

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 15
e-mail: poz@posum.pl
e-Rejestracja

(UwagaPoradnia Lekarza Rodzinnego POZ umożliwia e-Rejestrację tylko na teleporadę i jest ona możliwa po wcześniejszym złożeniu deklaracji wyboru lekarza rodzinnego)

Coraz więcej pacjentów korzysta w POSUM ze świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej.
Poradnia lekarza rodzinnego otwarta jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00. Później, w razie potrzeby, pacjenci liczyć mogą na pomoc wieczorową i świąteczną w tym samym budynku. Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji. Pacjent może wybrać tylko jednego lekarza rodzinnego, ale warto pamiętać, że przy jego wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania .
Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza POZ, pielęgniarki środowiskowej POZ, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.
Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:
– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
Przejdź do treści