Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ / Pielęgniarki Środowiskowej POZ

PIĘTRO 0BUDYNEK B
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
lek. med. Małgorzata Kowalewska-Gotowicz
lek. med. Beata Jakubowska
lek. med. Tamara Nowocień
lek. med. Magdalena Silska-Dittmar
lek. med. Agnieszka Kamińska

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 15
mail: poz@posum.pl
e-Rejestracja

Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ umożliwia e-Rejestrację tylko na teleporadę i jest ona możliwa po wcześniejszym złożeniu deklaracji wyboru lekarza rodzinnego.

Poradnia lekarza rodzinnego czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00.
Świadczenia lekarza rodzinnego udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji.
 

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:

– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł

Przejdź do treści