Dzienny oddział rehabilitacji kardiologicznej

PIĘTRO 1BUDYNEK B

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 26
mail: reh.kardio@posum.pl

W ramach refundacji NFZ z cyklu rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Dziennym mogą korzystać pacjenci :

 • po przebytym ostrym zespole wieńcowym : UA, NSTEMI, STEMI (I25. I20, I21)
 • po zabiegach angioplastyki wieńcowej (Z95.5)
 • po operacjach kardiochirurgicznych po zakończeniu procesu gojenia, w tym CABG ( Z95.1)
 • wszczepieniu protez zastawkowych (Z95.2), innych zabiegach kardiochirurgicznych (Z95.9)
 • po zaostrzeniach przewlekłej niewydolności serca
 • po zabiegach wszczepienia stymulatora serca, ICD (Z95.0)

Skierowanie do rehabilitacji kardiologicznej powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z :

 • Oddziału Kardiologii
 • Oddziału Kardiochirurgii
 • Oddziału Chorób wewnętrznych
 • Poradni Kardiologicznej
 • Poradni Rehabilitacyjnej
 • Skierowanie zachowuje ważność przez 30dni

Cykl rehabilitacji trwa 24dni

Program cyklu obejmuje :

 • konsultacje lekarskie ( kardiolog, specjalista rehabilitacji),
 • zabiegi diagnostyczne (ekg, echo serca, test wysiłkowy oraz inne niezbędne)
 • indywidualny trening ergometryczny oraz gimnastykę
 • zajęcia psychologiczne
 • edukację w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia
Language ?
Skip to content