Ośrodek pobytu dziennego rehabilitacji słuchu mowy dla dzieci i młodzieży

PIĘTRO 2BUDYNEK B
LEKARZE PRZYJMUJĄCY W PORADNI
mgr Magdalena Kałużna
dr Agnieszka Pilarska
doc. dr hab. n. med. Alicja Sekula
mgr Irena Filipowicz – Kasprzak
mgr Dorota Kozina
mgr Marta Kmieciak
Lek. med. Olga Eckert-Kramicz
mgr Katarzyna Banaszak
mgr Monika Cieślar
mgr Monika Gronowska

REJESTRACJA DO PORADNI OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM OSÓB TRZECICH LUB E-MAILEM
tel.: 61 647 77 36
mail: sluchimowa@posum.pl

Ośrodek Pobytu Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy dla Dzieci i Młodzieży w ramach usług NFZ oferuje:

– rehabilitację mowy prowadzoną przez logopedę
– rehabilitację słuchu, konsultację specjalisty: otolaryngologa, audiologa i foniatry

Ośrodek POSUM to specjalistyczna poradnia  prowadząca zajęcia z logopedą, surdopedagogiem i psychologiem oraz oferująca lekarskie konsultacje specjalistyczne u laryngologa, audiologa i foniatry. Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież z niedosłuchem na podstawie skierowania od specjalisty laryngologa, audiologa lub foniatry. Ponadto oferujemy:

 • dostęp do terapeutów słuchu i mowy
 • wczesną terapię warunkowania na dźwięki
 • audiometrię dziecięcą obserwacyjną i zabawową
 • treningi słuchowe
 • systematyczną opiekę nad procesem rozwoju komunikatywnego
 • krótkie terminy wizyt

Dodatkowo w zakresie usług POSUM:

 • opieka protetyka słuchu- kontrola pomocy słuchowych
 • obserwacja stanu słyszenia i zysku z aparatów słuchowych
 • terapia zajęciowa
 • terapia grupowa
 • warsztaty z autokreacji dla młodzieży
 • konsultacje terapeutów dla rodziców

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej:

– opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6 zł za stronę
– opłata za jedną stronę kopii – 0,30 zł
– opłata na elektronicznym nośniku danych – 1,20 zł za jedną płytę CD lub DVD

Przejdź do treści