Rehabilitacja po COVID-19 dla poznańskich seniorów w POSUM

POSUM prowadzi nabór na rehabilitację po COVID-19 dla mieszkańców Poznania w wieku 65+, którzy po przebytej chorobie COVID-19, w celu pełnego powrotu do zdrowia, wymagają rehabilitacji leczniczej. Program ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków długotrwałego braku aktywności w czasie choroby czy hospitalizacji oraz ograniczenie powikłań choroby przez poprawę sprawności oddechowej, wydolności fizycznej i wsparcie zdrowia psychicznego. Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym POZ. Program finansowany jest przez Urząd Miasta Poznania.

Pacjenci mogą dokonywać rejestracji wizyt w POSUM osobiście lub przez osoby trzecie telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 lub za pomocą poczty elektronicznej.

Tel. 61 647 77 26,   e-mail: reh.kardio@posum.pl

Wymagane dokumenty:

1/ Udokumentowany pozytywny wynik testu na COVID-19,

2/ Skierowanie do Szpitala –
Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie
wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego :

 – lekarzy z oddziału:

  • chorób wewnętrznych,
  • pulmonologii
  • rehabilitacji ogólnoustrojowej, pulmonologicznej, kardiologicznej,

– lekarzy z poradni:

  • pulmonologicznej
  • kardiologicznej
  • rehabilitacyjnej
  • POZ

Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM)
Al. Solidarności 36
61-696 Poznań
Budynek B, 2 piętro

Uwaga !
Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie.

Dokumenty w dniu zgłoszenia na badanie lekarskie: pacjent powinien posiadać dowód osobisty (PESEL), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne wraz z dokumentacją medyczną związaną z przebytą infekcją oraz schorzeniami współistniejącymi

Informacje dodatkowe dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej realizatora

Brak dokumentów do pobrania – skierowanie wypełnia lekarz.

Language ?
Skip to content